Introductie Over VVT Persoonlijk contact Werkwijze Vakgebieden Tarieven Alg. voorwaarden Contactgegevens Links
© Vertaalbureau Versteeg Translations 2013

Vertaalbureau Versteeg Translations

VAKGEBIEDEN * Toerisme en recreatie * Bedrijfsleven algemeen * Handel en economie * Overheid en beleid algemeen * Dagelijks leven: koken, tuinieren en teksten voor publiekstijdschriften Naast vertaalwerkzaamheden kunt u bij Vertaalbureau Versteeg Translations VVT ook terecht voor: * Herschrijven van teksten Als u een tekst heeft waarbij het taalgebruik niet helemaal aansluit op uw doelgroep, kan ik deze herschrijven en er zo voor zorgen dat de tekst uw doelgroep zal aanspreken. Dit kan ik ook doen met een vertaling. Indien u mij aangeeft dat de te vertalen tekst tevens moet worden herschreven, zal ik dit voor u doen. * Redigeren Dit houdt in dat ik een door u aangeleverd document kritisch lees en verbeter daar waar dit nodig mocht zijn. Denkt u daarbij onder andere aan spel- of stijlfouten, inconsistent taalgebruik en fouten in de grammatica. Wanneer het nodig is, pas ik het taalgebruik aan uw huisstijl en uw doelgroep aan. * Proeflezen Hierbij lees ik een door u aangeleverd document door dat al bijna klaar is voor publicatie, maar dat nog een laatste maal moet worden gecontroleerd op inconsistent taalgebruik en op eventuele foutjes in bijvoorbeeld de opmaak en spelling.
U gaat toch niet zelf zitten puzzelen? Vakgebieden