Introductie Over VVT Persoonlijk contact Werkwijze Vakgebieden Tarieven Alg. voorwaarden Contactgegevens Links
© Vertaalbureau Versteeg Translations 2013

Vertaalbureau Versteeg Translations

ALGEMENE VOORWAARDEN Op alle door mij uitgebrachte offertes en op de door mij geaccepteerde opdrachten zijn de Algemene voorwaarden van het NGTV (Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers) van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam in november 2012 onder depotnummer 40516076. DISCLAIMER Aan de samenstelling van de informatie op deze website is door Vertaalbureau Versteeg Translations VVT heel veel zorg besteed. Er wordt regelmatig op juistheid gecontroleerd en indien nodig, worden de pagina’s bijgewerkt. Wijzigingen in prijzen, voorwaarden en/of diensten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Vertaalbureau Versteeg Translations VVT is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde op deze websites. Indien u een fout aantreft op deze website of wanneer u een suggestie voor een verbetering heeft, laat u dit dan a.u.b. weten via het contactformulier of stuurt u een e-mail naar: vertaalbureauvvt@kpnmail.nl. Hartelijk dank!
U gaat toch niet zelf zitten puzzelen? Alg. voorwaarden